Provedení kompletní hydroizolace plochých střech střešní fólií Fatraplán
včetně předchozího vyrovnání podkladu živičnou krytinou
a výměny klempířských prvků z poplastovaného plechu Sika.
Klempířské prvky z měděného plechu, dešťové svody a objímky, oplechování říms,
střešních nadezdívek, střešních vikýřů a měděných odvětrávacích klobouků.