Provedení kompletní hydroizolace plochých střech střešní fólií Fatraplán
včetně předchozího vyrovnání podkladu živičnou krytinou
a výměny klempířských prvků z poplastovaného plechu Sika
a oplechování střešních nadezdívek a krycích lišt z měděného plechu