Kompletní otlučení zvětralé omítky z fasády historického rohového domu do uličního traktu.
Práce byla provedena v Brně – Králově Poli na historickém domě od architekta Vladimíra Fischera.