Kompletní rekonstrukce venkovní terasy ve 4. patře bytového domu – vybourání stávající
keramické dlažby, 10 cm betonu včetně karisítí, demontáže zateplení polystyrénové
desky, demontáž shnilých desek. Dodávky a montáže – bednění desky cólové
impregnované, OSB desky 2,5 cm, parotěsná hydroizolace, asfaltové pásy
3,5 mm, zateplení z Pir desek se zámky o síle 2×8 cm, spádové klíny,
Polystyren EPS 200, geotextilie 300 gr, hydroizolace střešní fólií Dekplan 1,5 mm
včetně osazení odtokové střešní vpusti PVC a klempířských prvků – boční
lemování z poplastovaného plechu Viplanil, výroba, dodávka a montáž krycích lišt
z lakovaného plechu včetně jeho zatmelení k fasádě domu polyruetanovým
tmelem Sika.
Pokládání velkoformátové keramické dlažby na stavitelné plastové terče tak, aby se
docílilo vodorovné plochy vrchní dlažby. Veškerý stavební materiál byl dopravován
pomocí stavebního elektrického vrátku, následně byl demontovaný stavební
materiál odvezen a uložen na skládku.

.