Kompletní zateplení a hydroizolace ploché střechy a atik včetně klempířských prvků: Penetrace betonového podkladu a svislých částí zdiva ALP Penetral, natavení parotěsné izolace z asfaltových pásů 4 mm – plochá a svislá plocha včetně vrchních částí nadezdívek, které byly osazeny XPS polystyrenem o síle 40 mm a následně OSB deskami o síle 2,5 mm. Pokládání polystyrenových desek
a spádových klínů z polystyrenu v průměru o výšce 25 cm lepených na Pur-pěnu na plochou střechu. Výroba, dodávka a montáž oplechování z poplastovaného plechu Viplanil: vnitřní a venkovní rohové lišty. Položení podkladové geotextilie 300 gr, provádění hydroizolace střešní fólií o síle 1,5 mm Dekplan 77 – fólie nekotvená na plochou střechu včetně osazení a hydroizolace dvou kusů střešních odtokových vpustí. Dále hydroizolace střeš. nadezdívek fólií proti UV záření Dekplan 76. Klempířské prvky z lakovaného plechu – závětrné lišty na zaháknutí a klemp. prvky z pozink. plechu – dešťové svody, kolena a objímky vč. zahustění.