Havárka v Brně – Králově Poli – maska žlabu z lana na rondokubistickém domě od významného architekta Josefa Gočára