Oprava říms a odtokového římsového žlabu pomocí montážní plošiny – na historickém domě od architekta Jindřicha Kumpošty