Omazání rozpadených střešních pálených hřebenáčů jak v nároží, tak v hřebeni sedlové střechy včetně výměny pozinkovaného odvětrání a lemovek v objektech Tučkova 32 a Zahradníkova 11-15, Brno