Odstranění havarijního stavu – oprava komínových těles na sedlové střeše bytového domu